Główna nawigacja

Treść

Centrum Współpracy Polska-Wschód CWPW

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113
90-539 Łódź

Daria Bobovkina
Telefon: +48 42 638 38 78
daria.bobovkina@p.lodz.pl
 

Zadania:

  • nawiązywanie, utrzymanie i rozwój kontaktów z Partnerami na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Rosja, Chiny, Japonia itp.),
  • organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych związanych z Partnerami ze Wschodu,
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie partnerstwa ze Wschodem,
  • opieka nad delegacjami zagranicznymi.
Zmieniono
05-09-2019 - 10:09